บรรยากาศที่เราคุ้นเคย และพร้อมใจกันเพื่อครูอาจารย์ พรุ่งนี้ อาทิตย์ที่ 17 ธค 60 วันไหว้ครูสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พบกันนะคะ

บรรยากาศที่เราคุ้นเคย และพร้อมใจกันเพื่อครูอาจารย์ พรุ่งนี้ อาทิตย์ที่ 17 ธค 60 วันไหว้ครูสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พบกันนะคะ

EA612AA6-3C17-471E-B53C-D89A4C155DF3 E41FCB05-5E41-4CB4-8A58-5206965B5539 7D5D949D-1246-454A-96D5-1FA0810F79BE E66C43B0-488F-4B72-809C-81E434F22A1D D7DC40AF-B191-4E45-914D-7975A04B2E6F 42EFDF39-3451-4593-AC2E-B89971FD3561 3DC4EF36-FF9C-4DAC-85DE-492D8A49B252 43868EFA-4B99-4496-92F9-073F10F8FBA8 03C24320-5DCC-4030-A8A0-D34479E2D301 7AFC466C-6372-4D7A-A356-93C9FA1D264C 4EA7B352-DEFF-484F-B8DA-4FD73B193A0F 8A403C86-B018-4DEA-81C2-31E39DED70B9 2C9BD39B-8913-44CC-9962-2C5A80FA754D 578AD711-5D54-41CC-B550-1463041A5728 00AE795A-45D0-4ACE-AF97-F425E7BB14B2 C0876D28-2546-4239-B11B-F52073FFF55B 6E9BA943-5DD9-4FC1-8DD6-7611B0DC7CDE 50F8FD0D-D745-4EBF-BBC9-69FBD4A75D5A DCE20F76-C226-4E06-8FDD-766AC69214B5 7265228C-66A6-4C1F-8035-8618AD8B4EB9 ED650789-1E7D-44ED-872C-76DD1452A2F2 691D4E69-3676-4114-8D34-957009F5DDE7