บรรยากาศการเรียนวิชา เลข 7 ตัว 11ฐาน ขอแก้ไขชื่อท่านอาจารย์ที่เป็นผู้เรียบเรียงวิชาไว้นะคะ ท่านชื่อ อ.สาธิต กิตติทัตต์ ส่วน อ.ผู้สอนปัจจุบัน คือ อ.อรนัท โพธิ์เขียว ค่ะ

บรรยากาศการเรียนวิชา เลข 7 ตัว 11ฐาน ขอแก้ไขชื่อท่านอาจารย์ที่เป็นผู้เรียบเรียงวิชาไว้นะคะ ท่านชื่อ อ.สาธิต กิตติทัตต์ ส่วน อ.ผู้สอนปัจจุบัน คือ อ.อรนัท โพธิ์เขียว ค่ะ