บรรยากาศการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ท่านอาจารย์ศิวนาถ และอาจารย์ผู้ใหญ่ในสมาคมค่ะ

บรรยากาศการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ท่านอาจารย์ศิวนาถ และอาจารย์ผู้ใหญ่ในสมาคมค่ะ

FB_IMG_1555396447840FB_IMG_1555396452529FB_IMG_1555396516664FB_IMG_1555396510236 FB_IMG_1555396475685 FB_IMG_1555396513372 FB_IMG_1555396478331 FB_IMG_1555396482217 FB_IMG_1555396447840 FB_IMG_1555396485463 FB_IMG_1555396452529
FB_IMG_1555396454985 FB_IMG_1555396488917 FB_IMG_1555396457357 FB_IMG_1555396492606 FB_IMG_1555396459780 FB_IMG_1555396496166 FB_IMG_1555396462409 FB_IMG_1555396499944 FB_IMG_1555396467517 FB_IMG_1555396502899 FB_IMG_1555396470457 FB_IMG_1555396505925 FB_IMG_1555396473029