บทสัมภาษณ์ อ.ธีรภัทร์ แซ่เฮง ตัวแทนสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จาก Magazines DACO ฉบับภาษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทย ค่ะ

บทสัมภาษณ์ อ.ธีรภัทร์ แซ่เฮง ตัวแทนสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จาก Magazines DACO ฉบับภาษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทย ค่ะ

1EAC21F8-B169-47A7-9DD8-1C4CEA80E185 4C92F564-06B1-42BD-B323-C91E42067798 20BB0F6A-3019-4D4E-9448-55D925757464 570EC6A3-2336-4B9F-A1F6-1706EE2AEFD5