นำบายศรีหลักในงานไหว้ครู ขึ้นบูชาครูที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมโหรแห่งประเทศ ในพระบรมราชินูถัมภ์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อสมาคมและคณะศิษย์สืบไป

นำบายศรีหลักในงานไหว้ครู ขึ้นบูชาครูที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมโหรแห่งประเทศ ในพระบรมราชินูถัมภ์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อสมาคมและคณะศิษย์สืบไป

04EF3E57-E94C-4D21-9A2A-6703B656A0EA