นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ มอบเงินสดจำนวน 10,000 บาท ร่วมสมทบทุนแก่โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบถส์ จังหวัดนนทบุรี