ท่านอาจารย์ ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ เดินทางพร้อมอาจารย์โกวิท ลิยะมาพรสกุล อุปนายกฯ และคณะ ไปร่วมงานไหว้ครู ที่สถาบันโหราศาสตร์วิทยา ของท่านอาจารย์ ธนกร สินเกษม ผู้อำนวยการสถาบันฯ (อดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ)