ท่านอาจารย์พรศักดิ์ ธาดารติ อุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ จัดเลี้ยงปีใหม่ โดยเชิญผู้นำสมาคม ชมรม และสถาบันโหราศาสตร์

ท่านอาจารย์พรศักดิ์ ธาดารติ อุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ จัดเลี้ยงปีใหม่
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยเชิญ

1. ท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์
นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2.ท่านอาจารย์เจษฎา คำไหล
ประธานที่ปรึกษาชมรมอาศรมเจษฎาจารย์
3.ท่านอาจาร์ย ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ
นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
4.ท่านอาจารย์ธนภณ ทองแฉ่ง
5. ท่านอาจารย์ธาตรี เทียมทอง
ผอ.สถาบันโหราศาสตร์วิทยา

เป็นการร่วมรับประทานอาหาร ของผู้นำสมาคม ชมรม และสถาบันโหราศาสตร์ที่นานๆ จะได้พบกัน เป็นภาพที่ประทับใจจริงๆ 🙏🙏🙏

81637378_2352015601756530_6355378277439242240_o

81497893_2352015455089878_1943450947430645760_o