ท่านนายกสมาคม อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ และ อ.ชัญญาพัชร์ กองชัย กรรมการบริหาร / อ.ผู้สอนวิชามหัศจรรย์แห่งตัวเลข และวิชาตุ๊กตาไขนาม ให้สัมภาษณ์กับสื่อ

สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – Home

ท่านนายกสมาคม อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ และ อ.ชัญญาพัชร์ กองชัย
กรรมการบริหาร / อ.ผู้สอนวิชามหัศจรรย์แห่งตัวเลข และวิชาตุ๊กตาไขนาม

ให้สัมภาษณ์กับสื่อ เพื่อความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับศาสตร์การพยากรณ์
และบทบาทของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ

ออกอากาศเมื่อไร แอดมินจะแจ้งอีกครั้งนะคะ

21016167_1787464864878276_2410281164666769246_o 21054898_1787464834878279_7179855191611620318_o