ท่านนายกสมาคม อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ไปเลือกฆัองที่จะนำมาใช้ในงานไหว้ครูสมาคมโหรฯ วันอาทิตย์ ที่17 ธค. 60 นี้ค่ะ

ท่านนายกสมาคม อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ไปเลือกฆัองที่จะนำมาใช้ในงานไหว้ครูสมาคมโหรฯ วันอาทิตย์ ที่17 ธค. 60 นี้ค่ะ เสียงเพราะ กังวาล และมีพลังมากจริงๆ ค่ะ คลิปนี้ช่างกำลังสลักชื่อสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯไว้ ใช้งานพิธีสืบต่อไป