ท่านนายกสมาคม อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ เลือกฆ้อง สำหรับงานไหว้ครู 17 ธ.ค. 2560

ท่านนายกสมาคม อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ไปเลือกฆัองที่จะนำมาใช้ในงานไหว้ครูสมาคมโหรฯ วันอาทิตย์ ที่17 ธค. 60 นี้ค่ะ เสียงเพราะ กังวาล และมีพลังมากจริงๆ ค่ะ สลักชื่อสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯไว้ ใช้งานพิธีสืบต่อไป

BD4D6C0B-DF5F-4F50-8D01-5319BC6CE3A0 6239A090-1BEE-47DF-8E73-B914D45E210F