ท่านนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ รอเฝ้ารับเสด็จเพื่อทูลเกล้าฯถวายเข็มกลัดที่ระลึก 70 ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ งานกาชาด สวนลุมพินี

ท่านนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ รอเฝ้ารับเสด็จเพื่อทูลเกล้าฯถวายเข็มกลัดที่ระลึก 70 ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ งานกาชาด สวนลุมพินี

4A2DC7F0-576E-4508-8896-B960A4596933 79A97C53-6115-4124-9C08-64060453A406 191DCA3B-C6D7-499B-B429-81C4ABA8BEEB