ท่านนายกสมาคมโหรฯ อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ อวยพรปีใหม่ มอบให้ท่านสมาชิก

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ท่านนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ อวยพรปีใหม่ มอบให้ท่านสมาชิกสมาคม พร้อมทั้งแฟนเพจ ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ทุกท่านค่ะ

สาธุ