ทีมงานนักพยากรณ์ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมปฏิบัติงานค่ะ ณ ไบเทคบางนา

ทีมงานนักพยากรณ์ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมปฏิบัติงานค่ะ
ณ ไบเทคบางนา

88308788-4213-474F-A28D-66386452A9C7 4EEA2713-C13F-4699-B505-407ED6B0EFFF 87D1A241-BAB2-46A3-82EE-2E583C922F4A 80458880-A43E-46D9-A29D-6DE2D4726E44