ทำบุญสมาคม ครบรอบ 68 ปี

ทำบุญสมาคม ครบรอบ 68 ปี

 

ภาพกิจกรรม งานทำบุญครบรอบ 68 ปี ในวันที่ 26 มิ.ย. 2558

สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สำนักงาน ซอยวัดส้มเกลี้ยง

Tamboon 68 yr-1 Tamboon 68 yr-2 Tamboon 68 yr-3 Tamboon 68 yr-4