ทำบุญรับดาวเสวยอายุและอาบน้ำทิพย์

ทำบุญรับดาวเสวยอายุและอาบน้ำทิพย์

 

ทำบุญรับดาวเสวยอายุและอาบน้ำทิพย์  ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

  จ.สมุทรสงคราม  วันอาทิตย์ ที่ 9 ส.ค. 58

Tamboon Aug9,2015-1 Tamboon Aug9,2015-2 Tamboon Aug9,2015-3