ทำบุญบ้านเฟื่องฟ้า

ทำบุญบ้านเฟื่องฟ้า 

 

คุณนลัท สุริโย ผู้จัดงาน “ดวง เอ็กซ์โป 2015” ร่วมกับสมาคมโหรแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมีอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธุ์นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ

และอาจารย์วาทิตสิรปวเรศกรรมการบริหารสมาคมโหรฯ

ร่วมมอบรายได้จากการพยากรณ์ในงาน “ดวงเอ็กซ์โป 2015” ซึ่งจัดขึ้น

ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)

โดยมีคุณวิวัฒน์  ขวัญไสวธรรม    หัวหน้าฝ่ายบริหารสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง

และปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) เป็นผู้รับมอบ

Baan Fuangfa-1 Baan Fuangfa-2