ทำบุญครบรอบ 70 ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จะมีอายุครบรอบ ๗๐ ปี

สมาคมจึงจัดให้มีการทำบุญใหญ่ฉลองครบรอบ ๗๐ ปีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดส้มเกลี้ยง ซอยอัจฉริยะพัฒนา ถนนกาญจนาภิเษก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ ท่านสมาชิกสมาคมทั้งอดีต และปัจจุบัน ศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ ผู้ที่มีใจรักในโหราศาสตร์ทุกท่าน และท่านผู้มีจิตศรัทธา
มาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ เพื่ออุทิศบุญกุศลถวายแด่บูรพาจารย์ ทุกท่าน รวมทั้งท่านผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ผู้มีพระคุณเป็นอย่างสูง

เรียนเชิญท่าน

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล
ถวายปัจจัยไทยทาน
ร่วมรับประทานอาหารคาวหวาน
พร้อมชมการแสดง และรับของที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ปี

งานเริ่มเวลา 09:00

** สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบปัจจัยทำบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเครื่องดื่มที่ทางสมาคมได้จัดเตรียมไว้

ติดต่อได้ที่ นายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ 081 450 5299 หรือ 089 150 9909

บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำพู ชื่อสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 008-2-97734-1

ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญ
นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์
นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

FB_IMG_1496424933650