ทำบุญครบรอบ ๗๒ ปี และมอบปัจจัยให้ รพ.สงฆ์

สืบเนื่องจากงานทำบุญครบรอบ ๗๒ ปี
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ทางสมาคมจัดให้มีการบวงสรวง และทำบุญถวายเพลที่โรงพยาบาลสงฆ์

โดยท่านสมาชิก และ ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญ และส่งปัจจัยมาร่วมบุญ หลังงานพิธีต่างๆ
แล้วเสร็จ มีเงินจำนวน 56,271 เหลืออยู่
สมาคมจึงได้นำเงินมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์
ตามเจตนารมณ์ของทุกท่าน

ขอผลบุญนี้จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่าน เจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ ยิ่งๆขึ้นไปเทอญ69827322_2238610686430356_5721859846681133056_n