ถวายพระพร  5 ธ.ค. 58

ถวายพระพร  5 ธ.ค. 58

 

อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  นำคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์    เป็นตัวแทนสมาชิกทุกท่านเข้าบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่16 พย.2558ที่ผ่านมา  ออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ NBT วันที่ 5 ธ.ค. 58

Bless The King 2015-1 Bless The King 2015-2