ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2561 บันทึกเทปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2561

บันทึกเทปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

51BBB059-BAD3-45B5-A459-03EEEF77AD0D 98350D24-4C4D-4400-913F-40E4C060B555 2BA2F044-A73C-4A81-8C28-055FBB9FEACD 6346AF1C-0DD8-4979-8422-367E067445E5 09EBA312-D089-42CE-9AC8-8EFFCE70A48B 5D1170E2-78A9-4393-909D-B13ED28A6498 0FACF7A2-3BD4-4C1B-9928-8FA530283AA0