ดูดวงวันพ่อ กับ ซีเอ็ด 2558

ดูดวงวันพ่อ กับ ซีเอ็ด 2558

 

ดูดวงการกุศลเทศกาลวันพ่อ กับ ร้านหนังสือซีเอ็ด โดยงานจัดขึ้น ในวันที่ 19,20 และ 26,27 ธ.ค. 58

ณ ร้านหนังสือซีเอ็ด  สาขา แฟชันไอส์แลนด์

Se Ed 2015-1 Se Ed 2015-2 Se Ed 2015-3 Se Ed 2015-4