ณ มิวเซี่ยมสยาม งาน “ไทยทำ ทำ ทำไม”

นักพยากรณ์ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
ณ มิวเซี่ยมสยาม งาน “ไทยทำ ทำ ทำไม” งานดีๆ ที่ไม่ควรพลาดค่ะ

Museum Siam-1 Museum Siam-2 Museum Siam-3 Museum Siam-4 Museum Siam-5 Museum Siam-6 Museum Siam-7