พิธีไหว้ครู ปี 2558

พิธีไหว้ครู ปี 2558

 

พิธีไหว้ครูและมอบวุฒิบัตร ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปภัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559

พิธีบวงสรวงเทพยดาที่ศาลเพียงตา วันไหว้ครู 26 มี.ค. 59

พิธีในห้องประชุม วันไหว้ครู 26 มี.ค. 59

พิธีครอบครูและเจิม วันไหว้ครู 26 มี.ค. 59

https://www.youtube.com/watch?v=-ssdl7Gy24g