งานพยากรณ์ที่นครสวรรค์

24 มีนาคม 2561 ทีมงานนักพยากรณ์ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปพยากรณ์ ที่จังหวัดนครสวรรค์
ลายมือ ลายเซ็น ดวงชะตา ครบค่ะ

ติดต่องาน event งานบรรยาย งานสอน งานด้านโหราศาสตร์ต่างๆ กับสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 089 1509909 09610452993ADABC53-6D7A-47DE-9E51-666D037906DE 5743EBFF-6751-4705-ABC5-98FAA577FDFC