งานบรรยายพิเศษ โหงวเฮ้ง เห็นหน้ารู้ชะตา และ สาระวะ เดวะบูชา

ประมวลภาพ งานบรรยายพิเศษ โหงวเฮ้ง เห็นหน้ารู้ชะตา
โดย    อาจารย์ปทิดา ศุภกรวิวรรธน์
ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
P 1.1-May22,2016 P 1.2-May22,2016 P 1.3-May22,2016 P 1.4-May22,2016 P 1.5-May22,2016 P 1.6-May22,2016 P 1.7-May22,2016 P 1.8-May22,2016 P 1.9-May22,2016 P 1.10-May22,2016 P 1.11-May22,2016 P 1.12-May22,2016 P 1.13-May22,2016
ประมวลภาพ งานบรรยายพิเศษ วิชา สาระวะเดวะบูชา ‪#‎หม้อกลัศ‬
โดย อาจารย์ศรัณย์ธรณ์ โฆษิตจิโรภาส
ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

P Rung1-May22,2016 P Rung2-May22,2016 P Rung3-May22,2016 P Rung4-May22,2016 P Rung5-May22,2016 P Rung6-May22,2016 P Rung7-May22,2016 P Rung8-May22,2016 P Rung9-May22,2016 P Rung10-May22,2016 P Rung11-May22,2016 P Rung12-May22,2016 P Rung13-May22,2016 P Rung14-May22,2016 P Rung15-May22,2016 P Rung16-May22,2016 P Rung17-May22,2016 P Rung18-May22,2016 P Rung19-May22,2016 P Rung20-May22,2016 P Rung21-May22,2016 P Rung22-May22,2016 P Rung23-May22,2016 P Rung24-May22,2016 P Rung25-May22,2016 P Rung26-May22,2016

 

May22,2016-Brochure