งานกาชาดกับสมาคมโหรค่ะ

ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ตรวจดวงชะตากับสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ บริเวณลานน้ำพุ หลังอนุเสารีย์ครูเอื้อ ประตู 3 ณ งานกาชาด สวนลุมพินี ราคา 159 บาทเท่านั้น

F61DD657-DF41-4FAE-ADC7-6764ED14E330 EE65D52A-8602-42B3-A808-CF1CEAEFAD82 931627CC-6F7C-4C23-9345-C2164E5B51E0 04BC3CED-4EC9-4F36-9CB6-35C6DFD7821A 3FE0D1B6-10E9-4D08-BE9A-5B4A7B731E20 A2EEF054-5923-432D-BDB9-6043DABE172D FCF9CB0C-0831-4EE8-94B3-4DDF57F0C4E6 43EBA7F7-39E2-4F89-8CFA-E65E303A6E9C 79E36720-AE30-431D-9FCC-92B8A7E90924 F9112381-12C8-4EE9-B612-3A190E1723FF BEEEF2E0-5CDA-4974-B7B2-8102AC86029E 02D059C4-8D2B-4799-AA97-C8B5B276B58D DC1F4B50-35FA-49CD-B818-966A16182FE0 C71BA1D8-1094-444F-B075-5574566478C9 D7C140DD-DE9A-47AF-A707-FAE0B6E7DDE7 4ACA384C-C316-4BB8-B399-7502A3DB9B00 3AFC4672-2A17-49B8-A12B-673831675AE1 D3F1F60C-8FEA-4672-AF36-71D923B78F41 F60DB5B0-6473-4354-B2A6-D837F9B1D222 546965A4-6470-4787-A5BA-72A1E2795C4C 1E12A951-679C-45D3-BA13-C5EC957884E6 CA9BAA8A-FEE9-4CA1-951A-21BFE0BA4E9A BC96FEC2-B835-4713-8F4F-5939055BD5B4 77830DA3-555C-437F-96DA-A0852ABD0695 2839D5A1-E0F7-4750-AB00-20C1A7335407 66F4BF7C-983A-4D79-A0CD-A50DF0C61C36 98BB3F0F-1B1A-4B2E-BB52-BF674ABDAEFE