ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 4

ขอแสดงความยินดี กับท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์
ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสมัยที่ 4
นับเป็นความน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านจะได้สืบสาน และนำพาสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ให้เจริญรุ่งเรือง สมดั่งเจตนารมย์ของท่านสืบไป
🙏🙏🙏