ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ท่านได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสมัยที่ 3 อย่างเป็นเอกฉันท์ ณ วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ท่านได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสมัยที่ 3 อย่างเป็นเอกฉันท์ ณ วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562

FB_IMG_1552896526221