ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ลุสิบสองสิงหามาบรรจบ
ประสพครบวันเฉลิมพระชันษา
องค์สิริกิติ์บรมนาถศรีจักรา
ปวงประชาเทิดพระคุณพระบารมี

พระเมตตาทรงงานราชกิจ
ชุบชีวิตราษฎร์แผ่ไพศาล
ศิลปาชีพวัฒนธรรมหลากโครงการ
มหาศาลเกื้อชีวีนับอนันต์

หยาดเสโทเพื่อชาติไทยพระองค์แม่
ประทับแปรเยือนพระบาททุกแห่งหน
เสด็จไปทรงกอบเกื้อโอบเอื้อชน
ณ บัดดลขจัดทุกข์คลายโศกา

ขอนอบน้อมบูชาอภิวาทน์
ประชาราษฎร์ถวายองค์พระทรงศรี
พระพรชัยแด่สมเด็จพระชนนี
สดุดีพระชนม์มิ่งยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์
นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
พร้อมคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

67762122_2226682614289830_6445226527960334336_o