ขอบคุณ อ.นิ้ง ณัฐริกรณ์ นำสีผึ้ง ทองทิพย์ ของมงคง มามอบให้รายการ นานาสาระโหรเพื่อเป็นของรางวัลกับผู้ร่วมสนุกตอบคำถาม

ขอขอบคุณ อ. นิ้ง ณัฐริกรณ์ นำสีผึ้ง ทองทิพย์ ของมงคล มามอบให้กับรายการ นานาสาระโหร เพื่อนำมาเป็นของรางวัลให้กับผู้ร่วมสนุกตอบคำถามในรายการ
ขอให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

64B763F3-2775-43F0-82C8-6230AE5F47E4