ขอบคุณ อสท. วันที่ 17-21 ม.ค. 2561

ขอขอบคุณ อสท. ที่ให้ความไว้วางใจทีมนักพยากรณ์จากสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมพยากรณ์ ในงานเทศกาล เที่ยวเมืองไทย 2561 วันที่ 17 -21 มกราคม 2561 นี้ ณ สวนลุมพินี

1FCFF27F-764B-4745-8740-699E581CC4B9 0761C079-4682-4C5D-8148-4531C122255C 162D1C8A-3AAB-4825-BF7A-253E10B12846 D3385E99-3871-4B6A-9656-A6C21ADBD815 A3990B6D-DD6F-48C0-A344-36ED64CF4FD9