ของชำร่วย งานทำบุญ ครบรอบ 70 ปีสมาคมโหรฯ

ของชำรวยสำหรับผู้ที่มาร่วมงานทำบุญครบรอบ ๗๐ ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ค่ะ เป็นถุงผ้าเนื้อดี พิมพ์โลโก้ ๗๐ ปี สมาคมโหรฯ จำนวนจำกัด สำหรับผู้มาร่วมงานค่ะ

souvenir - tamboon 70 yr