ขอขอบคุณบริษัท เวท อะกริเทค จำกัด สำหรับการไว้วางใจสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นักพยากรณ์ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ในธีมงานร็อคมือขวา
คุณลูกค้าต้องการให้หมอแต่งร็อค เราก็จัดเต็มค่ะ ขอขอบคุณบริษัท เวท อะกริเทค จำกัด สำหรับการไว้วางใจสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมาคมรับงานพยากรณ์ งานสอน งานบรรยาย งาน Event ต่างๆ สอบถาม 0891509909

837B155E-B793-459C-9536-84ADF4317B8F5B5F1ED0-14F5-4675-9351-3B77D1722ACD0AB6E5A7-9D60-4CE7-B10F-E6F6845EDAC6A9CE2985-4161-4B45-8D55-B7FAF0BB7BC4D0CD7EDD-6EA1-4240-8891-64E9C94056318F43A952-D363-4F48-9550-958EF50A9550