การเรียนการสอนวิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข ทุกวันพุธ เวลา 11:00-13:30 น. ที่สำนักงานใหญ่สมาคม ซอยวัดส้มเกลี้ยง

การเรียนการสอนวิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข ทุกวันพุธ เวลา 11:00-13:30 น.
ที่สำนักงานใหญ่สมาคม ซอยวัดส้มเกลี้ยง