การออกแบบลายเซ็น

การออกแบบลายเซ็นที่ดีได้นั้น เราควรอ่านและวิเคราะห์ลายเซ็นเดิมของเจ้าของลายเซ็น ให้ได้อย่างละเอียด เสมือนว่าเรารู้จักนิสัย ความรู้สึกนึกคิดของเขาให้ได้มากที่สุด.

จากนั้นจึงมาวิเคราะห์ส่วนดีคงไว้ ส่วนร้ายเอาออก และปรับสมดุลให้ลายเซ็น ซึ่งก็คือการปรับอารมณ์นั้นเอง เหมือนความคิดเปลี่ยนไปในทางที่ดี การกระทำก็จะดี ความสำเร็จก็บังเกิดค่ะ

และสิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกคือ อาชีพของเขาค่ะ เพื่อสร้างรูปทรงลายเซ็นให้เสริมอาชีพเขา ยกตัวอย่างลายเซ็นนี้

เจ้าของลายเซ็นผูกพันและศรัทธา ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งเขายังมีหน้าที่สอนและเผยแพร่ศาสตร์นั้น

ลองเดาๆกันดูนะคะ ว่ามองเห็นรูปหรือภาพอะไรในลายเซ็น

ลายเซ็นนี้เป็นลายเซ็นสัญลักษณ์ เหมาะสำหรับท่านที่มีลักษณะอาชีพ และบุคลิกเฉพาะตัว
ส่วนอักษรตามหัวมังกร ที่เป็นบริวาร คือธาตุน้ำ เด่นในการปรับตัวไหวพริบ ทำให้เจ้าของลายเซ็นไม่สุดโต่งจนเกินไป

หัวมังกรหรือตัวนำตัวแรก กึ่งธาตุไฟและทอง มีลักษณะเฉพาะ เห็นถึงความเป็นผู้นำ มีบู้และบุ๋นในตัว สร้างความเกร็งและเข้มแข็ง ความเป็นผู้นำให้เจ้าของลายเซ็นนี้ด้วย

หลายท่านมักสงสัยว่า แล้วจะกระตุ้นหรือเสริมทรัพย์อย่างไร หากลายเซ็นดี และเสริมอาชีพ ก็เป็นการเสริมทรัพย์ได้เช่นกันค่ะ
ไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะ

ขอขอบคุณเจ้าของลายเซ็นที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่นะคะ

#เห็นลายเซ็น เห็นชีวิต #ลายเซ็น #เห็นลายเซ็นเห็นชีวิต byชลันทรี #ชลันทรี#สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

19238211_1759344101023686_7052628197780211058_o