การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และเลือกตั้ง นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และเลือกตั้งนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะ

ท่าน อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสมัยที่ 2
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ แอดมินจะชี้แจงอีกครั้งนะคะ

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ

Mar19,2017-1 Mar19,2017-2 Mar19,2017-3 Mar19,2017-4 Mar19,2017-5 Mar19,2017-6 Mar19,2017-7