กราบขอพรสมเด็จพระวันรัต เนื่องในวาระที่ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ ๗๐ ปี ในปี 2560

อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำอุปนายก และคณะกรรมการบริหาร อาจารย์สอน เข้ากราบสักการะ และกราบขอพรสมเด็จพระวันรัต เนื่องในวาระที่ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ ๗๐ ปี ในปี 2560
นับเป็นมงคลยิ่งกับสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมวลสมาชิก

0308D285-515F-4EB8-BB29-B6A28B9FA1C4 65048243-D49D-420B-9387-53497C5CE3E8 CF641520-0EB2-4A22-9ABE-71632A2D5FD2 A25F780E-C936-4026-B4CB-213B948BB91E 3E0CFFE3-126A-4C2C-BC78-09CED86EC613 242757B4-6A71-4563-BDBC-9A4C701D35DF 876A3B2B-BF39-4CC8-83F9-8DB857ED00BB 4B5FF196-56DB-487D-91D1-30066E0CAD46 85DA1318-89ED-4417-A486-D3D2FF0D6D63 01A8D222-0535-4186-A4CB-433179F212C8 AD5F0B78-39CD-47D8-8CC3-455A6534507C 89DDE042-F476-4D6B-B144-EBDF02196621 E451B837-FCD4-4F05-A0E8-9B8C7EB3A34A 3C196DCB-DA85-4E12-A82F-87A966C5CAAC 3E9A7DB4-0D04-40E0-84B0-20604FBEF953 3F02C5BC-C401-4A51-B17B-ACFD38E4934E 93E5AEFC-014D-44E8-88D6-4277A6E7CAA5