กค 62 สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยท่านนายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ พร้อมคณะ ร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหาร โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี (26 มิย. 62)