• การสมัครสมาชิกสมาคมโหรฯ อย่างเป็นทางการ โดยจะมีการออกบัตรสมาชิกเพื่อยืนยันตัวตนจากทางสมาคม มีความสมาชิกรายปี 200 บาท และค่าแรกเข้า 100 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •