สมัครสมาชิกใหม่สมาคมโหรฯ (เฉพาะสมาชิกใหม่)

300.00 ฿

  • การสมัครสมาชิกของสมาชม สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกกับทางสมาคมมาก่อน
  • ผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรทางไกล จะต้องสมัครสมาชิกกับทางสมาคม
  • มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี นับจากวันที่ยืนยันการสมัคร และสามารถติดต่อขอต่ออายุเมื่อครบปีได้ที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

  • การสมัครสมาชิกของสมาชม สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกกับทางสมาคมมาก่อน
  • ผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรทางไกล จะต้องสมัครสมาชิกกับทางสมาคม
  • มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี นับจากวันที่ยืนยันการสมัคร และสามารถติดต่อขอต่ออายุเมื่อครบปีได้ที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ