5.00(1)

ไพ่ทาโรต์

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ
  • อัปเดตล่าสุด ตุลาคม 30, 2021

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

36 บทเรียน

ไพ่ทาโรต์

Ep.2 การวางไพ่ทำนาย แบบ 10 เรือนชะตา และแบบ 3 ใบ เทคนิคการอ่านไพ่00:00:00
Ep.3 ตำนานเทพเจ้า กับ ไพ่ Tarot The HERMIT ไพ่ TEMPERANCE ไพ่ THE EMPRESS ไพ่ QUEEN of WAND ไพ่ DEATH00:00:00
Ep.4 ตำนานไพ่ THE HIGH PRIESTESS ตำนานไพ่ THE CHARIOT ตำนานไพ่ THE MAGICIAN ตำนานไพ่ JUSTICE ตำนานไพ่ THE SUN , THE MOON00:00:00
Ep.5 ตำนานไพ่ต่อ THE SUN, THE MOON ตำนานไพ่ THE FOOL ตำนานไพ่ THE DEVIL00:00:00
Ep.6 ไพ่กับธาตุทั้ง 4 ไพ่ไม้เท้า ถ้วย ดาบ เหรียญ การทายความหมายไพ่ และความหมายธาตุ ธาตุกับอารมณ์ความรู้สึก00:00:00
Ep.7 ภาพและสัญญาลักษณ์ต่างๆบนไพ่ ความหมายของไพ่ THE FOOL00:00:00
Ep.8 ความหมายไพ่ THE FOOL THE MAGICAN00:00:00
Ep.9 ตัวเลขโรมันบนไพ่ TAROT ความหมายของไพ่ THE EMPRESS ไพ่ THE EMPEROR00:00:00
Ep.10 ความหมายไพ่ THE HIEROPHANT เปรียบเทียบไพ่ THE HERMIT00:00:00
Ep.11 ความหมายไพ่ THE LOVERS00:00:00
Ep.12 ความหมายไพ่ THE CHARIOT00:00:00
Ep.13 ความหมายไพ่ STRENGTH ไพ่ THE HERMIT ไพ่ WHEEL OF FORTUNE00:00:00
Ep.14 ความหมายไพ่ WHEEL OF FORTUNE ไพ่ JUSTICE00:00:00
Ep.15 ความหมายไพ่ THE HANGED MAN ไพ่ DEATH00:00:00
Ep.16 ไพ่ร้าย ทั้ง 5 ใบ ของไพ่ชุดใหญ่ 22 ใบ ความหมายไพ่ TEMPERANCE00:00:00
Ep.17 ความหมายไพ่ THE DEVIL ไพ่ THE TOWER ไพ่ THE STAR ไพ่ THE MOON00:00:00
Ep.18 ความหมายไพ่ THE MOON (ต่อ) ไพ่ THE SUN ไพ่ JUDGEMENT ไพ่ THE WORLD00:00:00
Ep.19 ขั้นตอนการเปิดไพ่พยากรณ์ ความหมายของ 10 เรือนชะตา00:00:00
Ep.20 ความหมายของ 10 เรือนชะตา(ต่อ) การพยากรณ์ไพ่ทั้ง 10 ใบ 10 เรือนชะตา00:00:00
Ep.21 การพยากรณ์ไพ่ (ต่อ)00:00:00
Ep.22 ความหมายของไพ่ชุดเล็ก 56 ใบ และธาตุทั้ง 4 ความหมายของไพ่ Page ไพ่เด็กถือไม้เท้า เด็กถือถ้วย เด็กถือดาบ เด็กถือ เหรียญ00:00:00
Ep.23 ความหมายของไพ่ Knight ไพ่อัศวินทั้ง 4 ใบ00:00:00
Ep.24 ต่อความหมายไพ่ อัศวินถือดาบ ความหมายของไพ่ Queen ทั้ง 4 ใบ00:00:00
Ep.25 ความหมายไพ่ราชินีถือดาบ ความหมายไพ่ King คิงถือไม้เท้า คิงถือถ้วย คิงถือดาบ คิงถือเหรียญ00:00:00
Ep.26 ความหมายของไพ่ 1 ไม้เท้า 2 ไม้เท้า 3 ไม้เท้า 4 ไม้เท้า 5 ไม้เท้า00:00:00
Ep.27 ความหมายไพ่ 6 ไม้เท้า 7 ไม้เท้า 8 ไม้เท้า 9 ไม้เท้า00:00:00
Ep.28 ความหมายไพ่ 9 ไม้เท้า 10 ไม้เท้า ความหมายไพ่ 1 ถ้วย 2 ถ้วย 3 ถ้วย 4 ถ้วย00:00:00
Ep.29 ความหมายไพ่ 5 ถ้วย 6 ถ้วย 7 ถ้วย 8 ถ้วย 9 ถ้วย 10 ถ้วย00:00:00
Ep.30 ความหมายไพ่ 1 เหรียญ 2 เหรียญ 3 เหรียญ 4 เหรียญ 5 เหรียญ 6 เหรียญ 7 เหรียญ00:00:00
Ep.31 ความหมายไพ่ 8 เหรียญ 9 เหรียญ 10 เหรียญ ความหมายไพ่ 1 ดาบ00:00:00
Ep.32 ความหมายไพ่ 2 ดาบ 3 ดาบ 4 ดาบ 5 ดาบ 6 ดาบ 7 ดาบ00:00:00
Ep.33 ความหมายไพ่ 8 ดาบ 9 ดาบ 10 ดาบ สรุปไพ่ทั้งหมด 10 ใบ00:00:00
Ep.34 ตัวอย่างการพยากรณ์จริง00:00:00
Ep.35 ตัวอย่างการพยากรณ์จริง (ต่อ) และตอบคำถาม การพยากรณ์ไพ่ 3 ใบ00:00:00
Ep.36 บทสรุป และการทำนายไพ่ ในการอ่านเข้ากับแต่ละเรือน00:00:00
แบบทดสอบไพทาโรต์

ผลตอบรับจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 ดาว
4
0 ดาว
3
0 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

สอนกระชับค่ะ

ฟรี

Enrolment validity: 181 days

ความต้องการ

  • วิชานี้มีอุปกรณ์ไพ่ประกอบการสอน สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก