0(0)

โหงวเฮ้ง

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ
  • อัปเดตล่าสุด ตุลาคม 30, 2021

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

36 บทเรียน

โหงวเฮ้ง

Ep.2 ทบทวนใบหน้า5ธาตุ – เฉลยการบ้านใบหน้า10แบบ – ภูเขา5ลูก – แม่น้า 4สาย00:00:00
Ep.3 การวัดใบหน้า 3ส่วน00:00:00
Ep.4 การอ่าน 12ภพบนใบหน้า00:00:00
Ep.5 การอ่าน 12ภพบนใบหน้า (ต่อ)00:00:00
Ep.6 13วัง00:00:00
Ep.7 13วัง (ต่อ)00:00:00
Ep.8 13วัง (ต่อ)00:00:00
Ep.9 การเดินอายุจรบนใบหน้า 1-75ปี ใบหน้าธาตุผสม5ธาตุ ส่งเสริม-พิฆาต00:00:00
EP.10 ใบหน้าธาตุผสม5ธาตุ ส่งเสริม-พิฆาต (ต่อ) – การนาความหมายธาตุทั้ง5 ไปออกแบบโลโก้ที่เหมาะสม00:00:00
Ep.11 ใบหน้าธาตุผสม5ธาตุ ที่พิฆาตกัน แก้ไขและปรุงแต่งอย่างไร – ความหมายเส้น นอน ตั้ง เฉียง โค้ง00:00:00
Ep.12 เริ่มจุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – คิ้ว00:00:00
Ep.13 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – คิ้ว (ต่อ)00:00:00
Ep.14 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – คิ้ว (ต่อ)00:00:00
Ep.15 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – คิ้ว (ต่อ)00:00:00
Ep.16 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – คิ้ว (ต่อ)00:00:00
Ep.17 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – คิ้ว (ต่อ)00:00:00
Ep.18 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – คิ้ว ตอนจบ + การบ้านทานายความหมายหูรูปแบบต่างๆ00:00:00
Ep.19 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – จมูก00:00:00
Ep.20 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – จมูก (ต่อ)00:00:00
Ep.21 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – จมูก (จบ) พร้อมการบ้านให้ทานาย รูจมูก 10 แบบ00:00:00
Ep.22 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – ปาก00:00:00
Ep.23 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – ปาก (ต่อ)00:00:00
Ep.24 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – ปาก (จบ) พร้อมการบ้านให้ทานาย รูปปาก 10แบบ00:00:00
Ep.25 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – หน้าผาก00:00:00
Ep.26 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – หน้าผาก (ต่อ)00:00:00
Ep.27 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – หน้าผาก (จบ)00:00:00
Ep.28 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – หู00:00:00
Ep.29 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – หู (ต่อ)00:00:00
Ep.30 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – หู (ต่อ)00:00:00
Ep.31 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – โหนกแก้ม00:00:00
Ep.32 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – โหนกแก้ม (จบ)00:00:00
Ep.33 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – คางและกราม00:00:00
Ep.34 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – ตา00:00:00
Ep.35 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – ตา (จบ)00:00:00
Ep.36 จุดทานายอวัยวะบนใบหน้า – เส้นฮวบเหล็ง และ ร่องหยิ่งตง00:00:00
แบบทดสอบวิชาโหงวเฮ้ง
ฟรี

Enrolment validity: 181 days