0(0)

ลายมือ

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ
  • อัปเดตล่าสุด ตุลาคม 30, 2021

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

39 บทเรียน

ลายมือ

Ep.2 นิ้วมือ 6 ประเภท ลักษณะมือ 7 ประเภท00:00:00
Ep.3 ลายเส้นที่ปลายนิ้วมือ ความห่างของนิ้วมือ เนินบนฝ่ามือ00:00:00
Ep.4 ตำแหน่งของเนินบนฝ่ามือ การวัดมาตรฐานของเนินในมือ00:00:00
Ep.5 เนินในมือโดยละเอียด ความหมายของดาวทางโหราศาสตร์ ดาวอาทิตย์ ถึง ดาวพุธ00:00:00
Ep.6 ความหมายของดาวทางโหราศาสตร์ (ต่อ) ดาวพฤหัสบดี ถึง เสาร์ เนินบนฝ่ามือ เปรียบเสมือนบ้านของเจ้าของมือ00:00:00
Ep.7 เส้นลายมือหลัก เส้นชีวิต00:00:00
Ep.8 เส้นลายมือหลัก เส้นชีวิต (ต่อ) เส้นลายมือหลัก เส้นความคิด หรือ เส้นสมอง00:00:00
Ep.9 เส้นลายมือหลัก เส้นความคิด หรือ เส้นสมอง (ต่อ)00:00:00
Ep.10 เส้นความคิด หรือ เส้นสมอง ในมือทั้ง 7 ประเภท เส้นลายมือหลัก เส้นหัวใจ00:00:00
Ep.11 เส้นลายมือหลัก เส้นหัวใจ (ต่อ)00:00:00
Ep.12 เส้นลายมือรอง เส้นโชค หรือ เส้นวาสนา หรือ เส้นเสาร์00:00:00
Ep.13เส้นลายมือรอง เส้นโชค หรือ เส้นวาสนา หรือ เส้นเสาร์ (ต่อ) เส้นลายมือรอง เส้นอาทิตย์ หรือ เส้นสำคัญ00:00:00
Ep.14 เส้นลายมือรอง เส้นอาทิตย์ หรือ เส้นสำคัญ (ต่อ) เส้นสุขภาพ หรือ เส้นพุธ00:00:00
Ep.15 เส้นสุขภาพ หรือ เส้นพุธ (ต่อ) เส้นสมรส00:00:00
Ep.16 เส้นสมรส (ต่อ) เส้นอิทธิพล00:00:00
Ep.17 เส้นอิทธิพล (ต่อ) เส้นบุตร เส้นพี่เลี้ยง00:00:00
Ep.18 เส้นพี่เลี้ยง (ต่อ) เส้นศุกร์ เส้นอังคาร00:00:00
Ep.19 เส้นอังคาร (ต่อ) เส้นวงศุกร์ เส้นวงเสาร์00:00:00
Ep.20 เส้นวงเสาร์ (ต่อ) เส้นวงพฤหัสบดี และ เส้นพฤหัสบดี เส้นประสาทพร เส้นญาณ เส้นราคะ เส้นกำไลข้อมือ เส้นปลีกย่อย เส้นตัด00:00:00
Ep.21 เส้นปลีกย่อย เส้นตัด (ต่อ) เส้นแขนงแยกขึ้น – ลง เส้นฝอย เส้นตีนตะขาบ กับเส้นเกิดขึ้นลอยๆ เส้นรูปส้อม เส้นลูกคลื่น ลูกโซ่ เส้นขาดแตก00:00:00
Ep.22 รูปสามเหลี่ยมใหญ่ รูปสี่เหลี่ยมใหญ่ เครื่องหมายต่างๆ บนฝ่ามือ รูปสี่เหลี่ยมเล็ก00:00:00
Ep.23 รูปสี่เหลี่ยมเล็ก (ต่อ) ลูกศร สามง่าม และงอช้าง เครื่องหมายกากบาท และ เครื่องเกาะ00:00:00
Ep.24 เครื่องหมายเกาะ (ต่อ)00:00:00
Ep.25 เครื่องหมายครึ่งวงกลม เครื่องหมายตาแกรง เครื่องหมายจุด00:00:00
Ep.26 เครื่องหมายจุด (ต่อ)00:00:00
Ep.27 เครื่องหมายรอยบุ๋ม การทายโรค00:00:00
Ep.28 การทายโรค (ต่อ)00:00:00
Ep.29 พยากรณ์การเดินทางและอุบัติเหตุ00:00:00
Ep.30 พยากรณ์การเดินทางและอุบัติเหตุ (ต่อ)00:00:00
Ep.31 การวิกลจริต พยากรณ์การฆ่าตัวตาย00:00:00
Ep.32 การกำหนดอายุตามแบบสากล การวัดอายุจรบนฝ่ามือ00:00:00
Ep.3300:00:00
Ep.3400:00:00
Ep.3500:00:00
Ep.3600:00:00
Ep.3700:00:00
Ep.3800:00:00
Ep.3900:00:00
ข้อสอบวิชาลายมือ
ฟรี

Enrolment validity: 181 days