มหัศจรรย์แห่งตัวเลข

Ep.1 ความเป็นมาของตัวเลข , ตัวอย่างการถอดชื่อ – นามสกุล , คู่ธาตุ