วิชา ไพ่ยิบซี(tarot) พยากรณ์ 360 องศา

อาจารย์ ชลันทรี  จันทร์คล้าย ผู้สอน

ค่าตำรา 500 บาท

ไพ่แห่งการพยากรณ์ ที่ว่ากันว่ามีประวัติศาสตร์มากว่า 1,000 ปี หลักฐานที่มีการบันทึกไว้ ที่พอค้นพบได้ ก็ร่วม 600 กว่าปี ความแม่นยำของไพ่ เสน่ห์ และความละเอียด ในการทำนาย มีความลึกซึ้ง นั้นเป็นเครื่องยืนยัน ว่าเหตุใด ไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโรต์ จึงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แม้เวลาจะผ่านมา นานเพียงใด ความนิยมในการทำนายผ่านไพ่ ก็ไม่ได้จางหายไปเลย มีแต่จะได้รับความนิยมมากขึ้น เป็นไพ่แห่งตำนาน ที่แม้ในปัจจุบันจะมีรูปแบบการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย แต่นักพยากรณ์มืออาชีพ ก็ยังคงเลือกที่จะเรียนรู้การทำนายไพ่ทาโรต์ ให้อยู่ในหนึ่งของหลายๆ ศาสตร์ที่ศึกษา และนำมาใช้ประกอบอาชีพกันอย่างจริงจัง

มั่นใจได้เลยว่า ศาสตร์การพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโรต์ หรือที่คนไทยเราเรียกว่า ไพ่ยิปซี นั้น จะอยู่เป็นนิรันดร์ สืบไป

เนื้อหาวิชา ไพ่ยิปซี (Tarot)

 1. ความหมายอย่างละเอียด ของไพ่ 78 ใบ
 2. สัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าไพ่
 3. ตำนานของไพ่
 4. ไพ่กับคำถาม การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ โชคลาภ ทุกใบ ตอบคำถามได้
 5. เรือนชะตากับตำแหน่งไพ่
 6. การวางไพ่เฉพาะคำถาม
 7. ความสำคัญของธาตุ
 8. รู้เขารู้เราผ่านไพ่ทาโรต์
 9. เหรีญมี 2 ด้าน
 10. เรียนรู้ที่จะตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ ไม่คลุมเครือ
 11. ข้อควรปฏิบัติในการทำนาย เพื่อนำไปสู่การพยากรณ์แบบมืออาชีพ

วิชาไพ่ยิบซี (Tarot) พยากรณ์ 360 องศา

สำหรับคนที่เคย ศึกษาไพ่ยิปซีกันมาบ้างแล้ว แต่ยังขาดความมั่นใจในการพยากรณ์ หรือรู้สึกว่า ยังทายได้ไม่ละเอียดลึกซึ้ง ตอบคำถามได้ไม่ครบ ต้องเปิดไพ่ทีละหลายๆใบ จึงต้องการความชำนาญ ความมั่นใจ มากขึ้น อีกทั้งประสบการณ์ตรง การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอน ที่จะถ่ายทอดให้ เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ จะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจ ในการออกคำทำนายได้มากขึ้น กล้าตัดสินใจ ไม่มีและ และ หรือ ในคำทำนายมากเกินไปไม่ทายคลุมเครือ กล้าที่จะยืนยันคำตอบเดียวได้

 1. การพยากรณ์แบบ 360 องศา คือการฝึกเชื่อมโยงไพ่
 2. การอ่านใจอารมณ์ความรู้สึกผ่านไพ่
 3. การตีความหมายของไพ่ให้ลึกซึ้งโดยไม่ต้องหยิบคำถามเสี่ยงทาย
 4. การพยากรณ์ดวงชะตา การวางไพ่ในหลายๆรูปแบบ
 5. เทคนิคการกำหนดวัน เดือน ที่เกิดเหตุ
 6. การตอบคำถามที่ไม่ใช่แค่ “ได้ สำเร็จ ไม่ได้ ไม่สำเร็จ “
  แต่ต้องตอบได้ว่าได้ ได้อย่างไร ดีแค่ไหน ทำอย่างไรจึงจะดียิ่งๆ ขึ้น และไม่ควรทำอะไร เป็นต้น