วิชา ไพ่พระราหู  

อาจารย์ ศรุตาภักดิ์  แสงอ่อน ผู้สอน

ค่าตำรา 500  บาท

ค่าอุปกรณ์ ไพ่  800 บาท

หัวข้อเรื่องที่สอน

  1.     สื่อความหมายหน้าไพ่
  2.     พระคาถาบนหน้าไพ่
  3.     คู่ดาว แปลความหมายด้านดี ด้านเสีย
  4.     การตั้งดวงจรประจำวัน เพื่อสื่อความหมายในการทายดวง
  5.     การตั้งดวงไพ่ 12 เรือน ในจักราศี
  6.     ทักษาวันเกิด
  7.     การนับอายุจร
  8.     การนับเดือนจร
  9.     การนับวันจร ในการทำกิจสำคัญ
  10.     การพยากรณ์ดวงสด