วิชา ไพ่ป๊อก นิรมิต

อาจารย์ ภัทรปพร  บุญนวธนากุล  ผู้สอน

ค่าตำรา 800 บาท  

ค่าอุปกรณ์ นักเรียนหาซื้อเอง ( ไพ่ป๊อก ชุด 222, ขันครู หรือพาน ,ธูปเทียน,ผ้าขาวม้า,บุหรี่,ดอกไม้,มาลัย)

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1. ความหมายของสัญลักษณ์ ในหน้าไพ่
 2. หลักการวางไพ่ แบบ 32 ใบ
 3. ความรู้เรื่องธาตุทั้ง 4  ของสัญลักษณ์
 4. ความหมายของไพ่บุคคล King  Queen Jack
 5. ความหมายของไพ่  7  8  9   10  ของทั้ง 4 สัญลักษณ์
 6. การเรียนรู้ตำแหน่งของการวางไพ่ แบบจักราศี
 7. การเรียนรู้ตำแหน่ง ของวันเดือนปีเกิด
 8. วิธีการนนับอายุจร (อายุย่าง)  และวิธีการหาอายุชำระ
 9. การเรียรรู้ความหมายของเรือน 12 เรือน 
 10. สอนการอ่านเรือน 12 เรือน แบบเดิม และ แบบจร
 11. การเรียนรู้ตำแหน่งการวางแบบร่างกาย
 12. การใช้ดาวเกษตรเรือนคู่
 13. หลักของการทาย ว่าทายอย่างไร
 14. หลักของการวางไพ่
 15. เทคนิคการบูชาขันครู
 16. เทคนิคการปูผ้า
 17. เทคนิคการทาย และประสบการณ์ รวมถึงเคล็ดลับต่างๆ
 18. การอ่านไพ่แบบ 4 ใบ
 19. เทคนิคการถอดความหมายของไพ่ ในการอ่าน