วิชา ใบไม้ นิรมิต

อาจารย์ ภัทรปพร  บุญนวธนากุล  ผู้สอน

ค่าตำรา 1,200 บาท  

ค่าอุปกรณ์ –

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1.   หลักการทายมี 5 ข้อ
 2.   วิธีการทาย
 3.     ความหมายของลักษณะใบไม้  ธาตุอะไร
 4.     การวางเรือน 12 เรือน ( แบบเดิม,แบบจร )
 5.     วิธีการหาอายุชำระ
 6.     วิธีการหมุนเรือนจร
 7.     ความหมายของตำหนิต่าง ๆ บอกเรื่องอะไร
 8.     การเรียนรู้รูปทรงของใบไม้
 9.     การทายแบบรายวัน เดือน ปี
 10. 10.การทายเป็นเรื่องๆ แบบเฉพาะเจาะจง
 11. 11.สามารถทายได้ทุกเรื่อง การงาน การเงิน ความรัก ฯลฯ