วิชา โหราศาสตร์ไทย   

อาจารย์ ศิวนาถ  ฤชุพันธุ์ ผู้สอน

ค่าตำรา     500  บาท

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1. ดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์
 2. จักรราศี
 3. มาตราโหราศาสตร์
 4. เครื่องหมายแทนดาวและกำลังโคจรของดวงดาว
 5. ราศี 
 6. เลขแทนราศี 
 7. ส่วนของร่างกายสัมผัสกับราศี 
 8. ราศีภาคกลางวันและภาคกลางคืน ธาตุประจําราศี 
 9. ประเภทของราศี 
 10. ธาตุของดวงดาว
 11. ความหมายของดวงดาวต่างๆ 
 12. อุปนิสัยและรสนิยมของดาว 
 13. ดาวที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่และอาชีพการงาน 
 14. ดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บ รูปร่างลักษณะบุคคลในราศี ต่างๆ  เรื่องของภพ 12 ภพ 
 15. ตนุเศษและความหมายของ ตนุเศษ ดาวมาตรฐานต่างๆ 
 16. เกษตร 
 17. อุจ 
 18. นิจ
 19. ประ
 20. ราชาโชค 
 21. มหาจักร
 22. องค์เกณฑ์ต่างๆ 
 23. นะระเกณฑ์
 24. ปัสสาวะเกณฑ์  
 25. อัมพุเกณฑ์
 26. กีฎะเกณฑ์ 
 27. ปทุมเกณฑ์  
 28. พินทุบาทว์
 29. ตรียางค์
 30. นวางค์
 31. นักษัตร์ (ฤกษ์)
 32. พักร์
 33. เสริด
 34. มนต์
 35. วิธีผูกดวงชะตา
 36. ลัคนา 
 37. การวางลัคนา
 38. ข้อกำหนดก่อนการผูกดวง
 39. การผูกดวง
 40. การอ่านและใช้ปฏิทิน 
 41. การใช้แผ่นลัคนาสำเร็จ 
 42. การเขียนดาวเคราะห์ลงในราศี
 43. ทักษา 
 44. การใช้ทักษา 
 45. วิธีนับทักษา 
 46. การใช้ทักษากับดวงชะตา 
 47. กระแสสัมพันธ์ของดวงดาว 
 48. อธิบายคำว่า กุม เล็ง โยค ตรีโกณ
 49. การอ่านดวงชะตาระบบทักษาสัมพันธ์
 50. การพยากรณ์ดวงชะตากำเนิด 
 51. การพยากรณ์ดวงชะตาจร